Onze doelstelling:
Voor veilig moederschap in Gambia

In het binnenland, buiten de toeristische façade, ligt Bwiam General Hospital. Dit ziekenhuis heeft een grote regiofunctie voor de geboortezorg. In een grote straal om het ziekenhuis heen werken ruim 10 community-vroedvrouwen die afhankelijk zijn van dit ziekenhuis. De zorg die aan vrouwen en pasgeborenen wordt geboden is, door gebrek aan kennis, materialen en medicatie, onvoldoende veilig. Vrouwen en baby’s sterven of vrouwen raken getraumatiseerd door gebrek aan medicatie of opvang. Wij zetten ons als stichting in, samen met onze lokale collega’s, voor veilig en respectvol moederschap in Gambia.
De stichting is verbonden aan Verloskundig Centrum PUUR Vroedvrouwen en draait volledig op vrijwilligers.

Bedrag